Yan Wang – Associate Professor of Finance

Yan Wang Headshot

Office: GSB 475S
905 688 5550 x4827
ywang11@brocku.ca